page loader

Sertifikalar

TUV Rheinland ISO 9001:2008 Sertifikası

ISO 9001 belgesi yalnız başına Gencer Ambalaj’a bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez.

ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

Lisans Numarası TR-057 HE / TR-125 RE EPAL (EURO) Palet Üretim Sertifikası

Gencer Ambalaj olarak, EPAL Üretici ve Tamirci lisanslarımız bulunmaktadır.

Paletlerin üretilmesi ve tamir edilmesi yetki dâhilinde olup kalite kontrolü uluslararası gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir.
Euro Paletin en önemli özelliği çevreci olması ve tamir edilerek defalarca kullanılabilmesidir. Bu sebeple maliyeti de düşüktür. Dünya’nın her yerinde standart olması, her sektörde kullanılabilmesine olanak verdiğinden; toplanarak daha ucuz bir bedelle tekrar satışa sunulabilmektedir.

First Quality Certification ISO 14001:2015 / ISO 45001: 2018

ISO 14001:2015

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

Bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 45001: 2018

Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar, kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme Sertifikası ISPM 15

Türkiye'de uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilir. 

İşlem yapma ve işaretleme yetkisi için 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” şartlarını taşıyan firmaların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İlgili müdürlüğün incelemelerine müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli kabul edilen palet firmalarına, işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geçici Faaliyet Belgesi

Gencer Ambalaj olarak, “Hava Emisyon” ve “Ambalaj Atığı Geri Kazanım” konularında çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgemiz bulunmaktadır.


Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu, alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik uyarınca; geçici faaliyet belgesi Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.